loader-logo

Minimera risken för olyckor i arbetsmiljön pga av alkoholintag ​

Kostnadseffektiv screening av alkoholpåverkan

Porall stöttar företag och individer genom att proaktivt identifiera tecken på alkohol- påverkan, med målet att skapa en arbetsmiljö så säker som möjligt.

Genom snabb och säker digital distribution minskar Porall riskerna och skapar en tryggare arbetsplats för alla, allt detta utan att kompromissa med integriteten.

 

Risker med alkoholpåverkan

Ökad risknivå i arbetet. Var 4:e incident har inslag av alkohol eller droger

Regelbunden konsumtion hotar både fysisk och mental hälsa samt produktivitet

Konsumtionen har negativa effekter på kollegor, familjemedlemmar och andra sociala relationer

Porall, ett komplett verktyg

Användaren blåser i alkoholmätaren ansluten till mobilapp. Den registrerar om alkohol finns i kroppen och om så hur mycket

Resultatet presenteras direkt i mobilappen och delas med de personer individen gett samtycke via QR-kod, sms eller e-post

Företagets ansvariga är anslutna till Poralltjänsten och tar del av gruppens resultat genom Porall portalen

För HR-chefer och arbetsledare

Porall förbättrar säkerheten på arbetsplatsen

Säkerställer att anställda inte är
påverkade av alkohol under arbetstid

Minimerar risker för olyckor
Hjälper individen upprätthålla nykterhet
Anpassningsbara program

För personligt bruk

Garanterat nykter

Gör det lättare för dig, din partner, familj och vänner att tro på dig!

Ha koll på din nykterhet
Dela status med dina närmaste
Bygg tillit genom ärlighet​

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal

Ett resursstöd i företagshälsan

Screena kontinuerligt och målinriktat
Få tidigt information om riskbeteende
Minska risk för felaktiga bedömningar

Poralls abonnemangsbaserade paket

Alkoholmätaren Buddy och mobilapp för individen - portalapp för företaget.

Om oss

Tjänsten Porall är ett affärsområde inom WAVR International AB, ett svenskt innovationsföretag vars mission är att förse sina kunder med digitaliserad kunskap för förbättrad hälsa och säkerhet i både arbete och vardag.

WAVR  utvecklar sina teknologier i nära samverkan med arbetsmiljösamordnare, skyddsarbetare, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, skyddsombud och forskare inom arbetsmiljömedicin.

Kontakta oss

Kundsupport:

Mån — fre 08:30–16:30 support@porall.com

För mer info om Porall info@porall.com​

Vill du veta mer om hur Porall kan
hjälpa dig att upptäcka, identifiera
alkoholmissbruk?

Boka on- line demo av Poralltjänsten idag